Za velkou louží 01

Toto je 1 díl z 3 v seriálu Za velkou louží

Jako každý den, vyšla jsi brzo ráno na pole, než slunce postoupí po obloze a nastanou nesnesitelná horka. Pracovat se pak dalo zase až v pozdním odpoledni. Zde, v Coloradu, to prostě jinak nešlo. Okopávala jsi záhon řepy, když zašustily kroky v sousedním lánu kukuřice a dřív než ses stačila otočit, silné paže ti zkroutily ruce za záda a svázaly. Poté ti někdo zavázal šátkem oči, vysadil na koně a rozjel se s tebou

Za Velkou louží 03

Toto je 3 díl z 3 v seriálu Za velkou louží

OTROKÁŘI Rodina Fordů žila v Amelia County už od založení prvních bavlníkových plantáží. Děd Henryho Forda skoupil půdu a založit tak rodinné podnikání. Jeho syn pak v díle pokračoval a rodina se brzy stala velmi majetnou. K tomu jim také zdatně pomáhala skupina otroků, jak bylo běžné. Jednalo se asi o dvacet lidí, což byli čtyři větší rodiny. *** Nyní už Henry Ford zestárl. Stal se podivným mužem se střídavými