Z omšelých pergamenů

Toto je 1 díl z 6 v seriálu Z omšelých pergamenů

Šest stínů stálo na kraji lesa. Okna nedaleké krčmy svítila do noci a zevnitř se ozýval veselý hlahol. „Hmm, hostí je dost, toť zapeklité!“ promluvil jeden ze stínů. „Budou-li se bránit, přemoci jich nemožno.“ „Jsouce zpití, lehká práce!“ zabručela odpověď a postavy vykročily z lesa. Muži tiše prošli až ke krčmě a oknem opatrně nahlédli dovnitř. Pravda byla, že většina osazenstva byla již opilá a pospávala na stole. Jiní se miliskovali

Z omšelých pergamenů 02

Toto je 2 díl z 6 v seriálu Z omšelých pergamenů

Dorota časem ztratila plachost a večery trávila s Václavem, který ji učil číst a psát. Měl ji opravdu rád a snažil se v ní zaplašit vzpomínky na neradostný život s otcem. Hezká dívka se pochopitelně líbila i čeledníkům. Ti ji ovšem brali jako sobě rovnou a usoudili, že tudíž není problém se s ní seznámit i blíže. A tak jednoho horkého červencového dne si Jan, Tobiasz a Oleg na ni počíhali, když zašla

Z omšelých pergamenů 03

Toto je 3 díl z 6 v seriálu Z omšelých pergamenů

Svazek Václava a Magdalény byl naplněný narozením synů Václava a Františka. Manželství bylo šťastné. Tvrdohlavá a vzpurná Magdaléna se nakonec do Václava zamilovala a její štěstí bylo dokonalé, když ji v šermu naučil onu lest, kterou použil k jejímu získání. Majetek rodu Welenowských a Úhoštických byl zcelen se statky Tuhořskými a rodina teď měla značné jmění. Přinášelo to i značné úsilí řídit a rozhojňovat takový majetek, a tak v roce 1590 ho Václav

Z omšelých pergamenů 04

Toto je 4 díl z 6 v seriálu Z omšelých pergamenů

Majetek převzal syn Václav a s přáním otce byl spolumajitelem i Jan. Václav si ponechal právo konečného rozhodnutí a Janovi plány většinou smetl ze stolu. Václav byl vůbec podivný, nerudný muž, povětšinou mlčící, avšak s prudkou letorou, když se něco nedělo podle jeho představ. Nebylo divu, že Jan Tuhoř se uchýlil do Úhoštic, kde hospodařil podle vlastních představ. Jenže Václav mu neustále dával najevo, že majetek je zcelen a tudíž pod jedním

Z omšelých pergamenů 05

Toto je 5 díl z 6 v seriálu Z omšelých pergamenů

Václav Jaromil, bratr Jana, žil si spokojeně na Tuhoři a se ženou Markétou přivedl na svět dvojčata Tadeáše a Františka. Děti se mu však příliš nevyvedly, a tak je záhy vyhnal do Úhoštic, kde za zmizelého Jana doposud hospodařil dosazený rychtář. Od té doby byl Václav ještě více zamlklejší a zatvrzelejší. Proto nikoho z okolí nepřekvapilo, že když se po letech na dvoře objevil bratr Jan se ženou, Václav jen lhostejně

Z omšelých pergamenů 06

Toto je 6 díl z 6 v seriálu Z omšelých pergamenů

Stalo se to půlroku dříve, kdy Jan se svými kumpány z okolních vsí pořádal zábavné hry na zneucťování dívek. Hra spočívala v tom, že muži si zakryli obličeje, aby nebyli poznáni, projížděli krajem a zahlédli-li někde osamělou dívku nebo i více dívek, napadli je a všechny zhanobili. Poté se zase ztratili. Dívky je díky maskám nepoznaly a tak byli muži nepostižitelní. Zneuctěné si vše musely nechat pro sebe a zbylo jim