Šrajtofle 01

Toto je 1 díl z 1 v seriálu Šrajtofle

“Ahoj Vlasto. Vlastiino!” zaznělo ode dveří huronským hlasem. Podsaditý, širokoramenatý mladý muž s kulatou hlavou porostlou dlouhým vlasem(což v této krajině a v tomto čase znamenalo, že není v područí zvyků, mravů a konvence vůbec), tak trochu připomínající medvěda se objevil ve výplni otevřených dveří. Bodrý úsměv, rozzářené modré oči, srdečnost vybočující z normálu a malinké, nepatrné zavrávorání. “No těpic,”odvětila na hlasitý pozdrav mladá, něžná, kaštanová dívčina, otáčející se právě