Osmatřicátý rok 01

Toto je 1 díl z 3 v seriálu Osmatřicátý rok

Smrákalo se a od hor přicházel lezavý chlad. Čtyři postavy postávaly před zamaskovaným objektem pevnůstky vz.37 typu E a polohlasně se bavily. „Dnes už nepřijdou,“ prohodil vojín Charvát, nejmladší muž z osádky objektu. „To je dobře,“ konstatoval velitel, desátník Levý. „V předpolí jim ženisti uchystali malé překvapení a my ještě musíme roztahat dráty přes silnici. Už tu stejně nikdo nepojede.“ „Pane veliteli, mohu s vámi mluvit? O samotě,“ ozval se vojín Janda

Osmatřicátý rok 02

Toto je 02 díl z 3 v seriálu Osmatřicátý rok

Hranice byla překročena v pět hodin ráno letectvem, které mělo své cíle v hloubce území ČSR, zatímco pěší jednotky si cestu musely tvrdě vybojovat. Přímo na hranici je čekaly zpomalovací výhybné zídky a závora z ocelových traverz, nepřekonatelná i nájezdem tanku. Při pokusu o uvolnění se z okolních křovin rozezněla kulometná palba a útočník měl první ztráty. Vojáci jen rozhodili ruce a popadali k zemi. Nejbližší tank Pz.I zahájil palbu ze svých dvou kulometů a

Osmatřicátý rok 03

Toto je 03 díl z 3 v seriálu Osmatřicátý rok

Když se Karel vrátil, opět měl neuvěřitelné štěstí, že si jeho zmizení nikdo nevšiml. Vojáci totiž postávali okolo šestice tanků neznámého typu a hlasitě je obdivovali a komentovali. Karel přišel blíž a zeptal se jednoho vojína: „Co to je?“ „Teď přijeli z nádraží. Nějakej důstojník bude mluvit,“ a už viděli muže s hlásnou troubou vylézat na korbu jednoho tanku. „Vojáci, to co vidíte jsou nové československé tanky vzor 38. První