Dead man walking 01

Toto je 1 díl z 3 v seriálu Dead man walking

Stano mal dnes dosť! Makal ako šróba celý deň v dielni a potom ešte musel pomáhať bratovi s orezávaním stromov. Tri hodiny sa s tým dreli! Poondiate slivky a jablone! Ešte že je z nich taký dobrý úžitok. Našťastie brácho vie, čo sa patrí a ulial mu pár poldeci domácej slivovice. Aj vďaka tomu si vykračoval domov síce unavený, ale v dobrej nálade. Vchodové dvere odomykal potichu. Netúžil po tom, aby ho žena vymákla hneď

Dead man walking 02

Toto je 02 díl z 3 v seriálu Dead man walking

Z búšiacim srdcom otvoril dvere a vošiel do hosťovskej. Matka stála pri okne a dívala sa von. Keď počula vŕzgnutie dverí pomaly sa otočila. „Á, mladý pán! To ti to trvalo, kým si sa prišiel ukázať. Čože, čože? Niečo si vyviedol, že sa tváriš tak previnilo?“ „Ja, ja som ti chcel povedať, že …“ Nestihol dopovedať. Priskočila k nemu a dala mu facku, až sa mu zatmelo pred očami. A hneď nato druhú. „Dočista si sa

Dead man walking 03

Toto je 3 díl z 3 v seriálu Dead man walking

Posteľ sťažka zavŕzgala, keď sa Klára v celej svojej mohutnosti rozvalila na belotou žiariacu plachtu. Podhlavník aj perinu predtým hodila do perináku, aby im nezavadzali pritom, čo sa so synom chystali robiť. A oni sa chystali na niečo, čo v rodinnom živote matky a syna nie je práve bežné. Chystali sa súložiť. Stano stál pri posteli a díval sa, ako sa mama ukladá na chrbát a hľadá najpohodlnejšiu polohu. Pripadal si ako v zlom sne. Až teraz