Sekretářka

Kategorie: 

SEKRETÁŘKA

„A tohle je vaše kancelář!” personální zasunul jeden ze svazku klíčů do zámku a otevřel dveře. „O výměnu jmenovky a ostatní maličkosti se vám postará sekretářka!” řekl, když zachytil můj pohled na jmenovku na dveřích, kde ještě bylo jméno náměstka, který už odešel do důchodu. „Růženko! Máte tady nového šéfa!” zahalekal do otevřených dveří. „Promiňte, já už musím běžet!” nechal svazek klíčů zasunutý v zámku a odešel.

„Dobrý den, já jsem Růženka.” Ve spojovacích dveřích mezi kancelářemi se objevila krásná žena. „Tak pojďte dál a zaujměte svoje místo!” usmála se mile, vytáhla klíče ze zámku a zavřela dveře. Dopadnul jsem do křesla a oddechnul si. Od rána jsem toho už měl dost. Samé pobíhání po úřadu, představování a seznamování se… „Oni vás nenechali ani oddechnout, že! A dali vám vůbec oběd?” starala se.
„Ne, na to v tom fofru nebyl čas!” pousmál jsem se.
„Tak moment, já to zařídím.” Odeběhla do svojí kanceláře a slyšel jsem, jak někam volá. Za malou chvilku se ozvalo zaklepání na dveře a Růženka spěchala otevřít. Nejprve se objevil vozík s jídlem a za ním kuchař, který se musel sklonit, aby si neshodil svoji vysokou čepici.
„Tady nám to dejte!” Růženka ukázala na velký stůl, zřejmě používaný při poradách a pomohla kuchaři s prostíráním.
„Děkuji vám!” přidržela mu dveře, aby mohl odjet s vozíkem.„Šéfe, pojďte si hačnout!” přidržela mi židli, abych se ani s tím nemusel namáhat. Byl jsem už opravdu hladový a tak jsem se na jídlo vrhnul. Jenom jsem zaregistroval Růženčin úsměv a i ona se dala do jídla.
„Bylo to dobré, už schází jenom pivo,” řekl jsem, ale Růženka se tím nedala vyvést z rovnováhy.
„Prosím,” s úsměvem vstala a poodešla k jakési skříňce. Oteřela jí a já viděl, že je to šikovně maskovaná lednička. Vyndala lahev piva, otevřela jí a podala mi jí.
„No to nemá chybu!” pochválil jsem jí a ona se rozzářila jako sluníčko.
„Váš předchůdce měl také rád pivo, tak tady pořád nějaké mám v zásobě!” řekla celá zardělá.
„Vy nejste sekretářka, ale anděl!”Zvednul jsem láhev k ústům a nechal její obsah téct dovnitř.
„Dáte si kafíčko?” hned se starala, sotva jsem hrdlo lahve utrhul od rtů.
„Vy mi snad čtete myšlenky,” usmál jsem se na ní.
„Pane náměstku, s vámi se mi bude dobře spolupracovat! Vy jste stejný, jako váš předchůdce!” ozvalo se z vedlejší kanceláře mezi cinkáním hrnečků. Než jsem se nadál, už vcházela dovnitř a nesla tác s vonící kávou.
„Uveďte mě trochu do obrazu!” požádal jsem jí, když jsme seděli u kávy.
„To je jednoduché! Vy se budete starat pouze o to, co bude nezbytně nutné a ostatní zařídím já! Už to tady znám,” odpověděla se smíchem. „A támhle je gauč, tak si po tom dnešním shonu odpočiňte! Já se jenom postarám o to, aby vás nikdo nerušil,” mile se usmála a natřásla mi polštářek když jsme dopili kávu.

Položil jsem se na gauč a náhle se mi zavíraly oči.
„Ne! Pan náměstek absolutně nemá čas! Vždyť právě přišel a teprve se zabydluje! Zavolejte si za čtrnáct dní! To snad už bude seznámený s chodem úřadu!” slyšel jsem její, náhle silně nepříjemný, hlas. Ale už jsem nebyl schopný nějak zareagovat. Oči se mi úplně zavřely a já se propadal…

„Pane náměstku! Vstáváme! Přece nebudeme dělat přesčasy! To by nám nikdo nezaplatil!” Čísi něžná ručka mě hladila po tváři a nad sebou jsem slyšel andělský hlas.
„Já jsem se snad dostal do nebe!” pomyslel jsem si, než jsem si uvědomil, kde to jsem. Otevřel jsem oči a uviděl nad sebou rozesmátou tvář Růženky.„Tak jsem si myslel, že jsem v nebi a vy jste anděl!” otevřel jsem oči a usmál se na ní.
Rozesmála se zvonivým smíchem a zarděla se.
„Růženko, vy jste opravdu jako růžička,” usmál jsem se jejímu červenání a vstal jsem. „A co teď? Mohla byste mě provést po městě? A potom bychom si mohli někam zajít na večeři! Doufám, že nemáte jiné plány?” chytil jsem jí za ruce a ona se znovu zapýřila.
„Ne, nemám žádné plány! Ráda vás provedu!” skoro poskočila radostí.

„Vy jste se mi zalíbil hned, jak jsem uviděla vaše papíry!” už lehce ovíněná, mi řekla v útulné vinárničce, kam jsme zašli na večeři. „Tak nevím, zda se vám ještě budu líbit, když vás pozvu k sobě? Nebo vás někdo čeká?” zeptal jsem se.
„Ne, já nikoho nemám,” znovu se ozval její zvonivý smích. „Tak jdeme?” vyskočila, sotva jsem zaplatil.
Vyběhli jsme ven a já jí vedl, aniž by si uvědomila kam. I když byl vlahý letní večer, přitiskla se ke mně, položila mi hlavu na rameno a se zavřenýma očima se nechala vést. Připadalo mi, že spí v chůzi.

„Tak jsme tady,” zastavil jsem se před vrátky a zasunul klíč do zámku.
„Ale…ale…” zarazila se.
„Mám vás doprovodit zpátky, nebo půjdete dovnitř?” otevřel jsem vrátka.
Beze slova vstoupila a šla dál. Odemknul jsem dveře a než jsem stačil rozsvítit, šla s jistotou dál.
„Ale.. ale.. tady přece bydlel bývalý pan náměstek,” vykoktala celá zmatená.
„Ano, ale teď tady bydlím já!” postavil jsem na stůl skleničky, naplnil je a sednul si vedle ní.
„Život je neustálá změna!” přiťuknul jsem si s ní.
„Ale tohle bylo moc náhlé,” podívala se mi do očí, když jsme si připili.
„Pšš..ššt!” pohladil jsem jí po vlasech a než se stačila bránit, přisál jsem se jí ke rtům.
„Hhh… hhh…!” nejdřív se bránila, ale potom mi změkla v rukách a začala mi odpovídat na polibky. Zajel jsem jí rukou mezi nohy a, jak jsem předpokládal, byla bez kalhotek.
„Néé…ééé!” začala vzdychat, ale mezi roztaženýma nohama jí sílil potůček, tekoucí jí z kundy. Znovu jsem jí zabrnkal o poštěváček a ona začala kvílet.
„Ano, Karel mi říkal, jak to máš ráda!” zajížděl jsem jí prstem do promáčené kundy.
„C.. coo… ooo?” trhla sebou a začala mě bít pěstičkami.
„Víš, Karel byl mým nejlepším učitelem a když odcházel do důchodu, přenechal mi tohle místo! A o tobě mi toho řekl tolik, že jsem to nemohl odmítnout!” znovu jsem jí zajel prstem do kundy a ona se přestala bránit a ještě víc roztáhla nohy. Položil jsem jí a kleknul jsem si, abych mohl vylizovat to, co jí v hojném množství vytékalo z kundy.

„Néééé…éééééééé! Vraž mi ho táááám!” ječela, když jsem k prstům v kundě přidal jeden do kaďáku. Od Karla jsem věděl, jak jí to vzrušuje. Na nic jsem nečekal, strhal se sebe oblečení a ocas jí vrazil do promáčené kundy.
A..a…a..!”zalapala po dechu, když můj tvrdý čurák prudce zajel dovnitř. Věděl jsem, že ho mám o trochu většího a hlavně tvrdšího, než ho měl Karel. Počkal jsem, až si na něj zvykne a potom jsem pomalu začal přirážet.
„Ne…ne…ne..!” obejmula mě rukama i nohama a silně mě tiskla k sobě. Teprve po chvíli se uvolnila a přestala mě křečovitě objímat. Znovu jsem rozjel pohyby a ona při každém přírazu vykřikla. Ale nevěděl jsem, zda bolestí, nebo vzrušením. Náhle mě znovu obejmula a začala prudce přirážet, až jsem měl co dělat, abych nevystříknul.
Prudce jsem ho vytrhnul z toho močálu a, vědom si Karlových instrukcí, obrátil jsem jí na břicho a bez varování jí ho vrazil do análu.
„Ááááá…úúúú!” zařvala a zazmítala se pode mnou. Celou vahou jsem na ní nalehnul, abych hned v začátku zlikvidoval její snahu o únik. „Néé…ééé…ééé..!” přestala se bránit, vzdychala a tiskla se ke mně. „Počkej chvíli! Je pro mne moc velký!” dala ruce dozadu, aby mě přidržela. Dal jsem jí ruku mezi nohy a brnkal o klitoris.
„Nééé… éééé… éééé..!” kvílela a cítil jsem, jak mi ruku skrápí její šťávy. „Néé…áááá…ííí­íí…éééé…!” kvílela a já cítil, jak se jí svírá kunda i konečník. Třásla se a po celém těle jí probíhaly křeče orgasmu. Po chvilce se uklidnila a tak jsem čuráka pomalu vytahoval, až jsem měl žaluda skoro venku a stejně pomalu ho zasunoval zpátky. „Néé…to néé!” tiše kvílela, ale zvedla zadek, abych se do ní dostal co nejhlouběji.

„Pojď do koupelny!” chytil jsem jí za boky a táhnul z gauče. Podvolila se mi a nechala se v předklonu, aby jí můj čurák nevypadnul, dotáhnout do koupelny. Tam se chytila madla a já pustil sprchu. Nastavil jsem jí na tenký proud a ten jsem jí směroval na klitoris.
„Néééé…ééé!” začala ječet a přitiskla se ke mně zadkem tak, jako kdyby mě chtěla vystrčit z koupelny. „Nééé.. éééé… ééééé!” stále křičela a natočila se tak, aby mě opřela zády o stěnu. Začala se na mně prudce narážet, jakoby chtěla koupelnu rozbořit. „Dóóóóst!” vytrhla mi sprchu z ruky a stáhla mě na podlahu. Ležel jsem na ní a ona se pořád chvěla a tělem jí lomcovaly jednotlivé vlny orgasmů.„Tak už stříkej!” zmítala se tak, že jsem jí musel sevřít nohama, abych jí udržel. To její zmítání bylo tak divoké, že jsem to nevydržel a sperma se vyřítilo.
„Áááááááá!” snažila se zvednout zadek, abych jí ho nastříkal co nejhlouběji. Potom se vysíleně uvolnila a čekala, až ho vytáhnu. Zůstal jsem opřený o lokty a kolena, abych jí nezalehnul a mohla dýchat.

„Néééééé! Co to děláš?!” vykřikla a znovu se začala zmítat, když jsem do ní začal přemisťovat obsah močového měchýře. „Áááá…ááááá!” znovu jí probíhaly tělem křeče orgasmu. Pevně jsem jí sevřel nohama, abych v ní zůstal co nejdéle. Ale nebylo mi to nic platné. Vše, co jsem do ní napumpoval, se začalo drát ven.
„Áááá… áááá!” znovu se vzepjala v křeči orgasmu, nebo snad proto, aby udržela mého čuráka v konečníku. Přesto, že svírala půlky ze všech sil, stejně mi ten tlak v jejích střevech čuráka vyrazil a za ním se vyřítilo vše, co tam měla. Zůstala vysíleně ležet, tak jsem se zvednul a pustil sprchu, abych nás umyl. Začala se probírat, tak jsem jí pomohl vstát a podal jí osušku, aby se mohla otřít.
„Néé, nech mě vzpamatovat!” prosila, když jsem jí hrábnul mezi nohy.
Vrátili jsme se do pokoje, abychom si odpočinuli. Nalil jsem nám další skleničku vína na vzpamatování.
„Ty jsi tak krásná…” hladil jsem jí po pevných prsech, jejichž bradavky se vztyčily, jakoby prosily o další laskání. Přisál jsem se k nim a žužlal je, jako tu nejlepší lahůdku. Ruka mi sjela dolů, kde se mezi jejíma nohama vzpínal poštěváček, jakoby i on toužil po dalším laskání.

„To je tak krásné, ale něco tomu ještě schází!” zajel jsem jí rukou mezi nohy a zabrnkal na poštěváček.
„A co?” zvědavě přizvedla hlavu.
„Víš,mně se hrozně líbí intimní šperky,” dobýval jsem se jí jedním prstem do kundy, která začala opět slintat.
„Mně taky, ale ještě jsem se toho neodvážila!” roztáhla nohy, abych se do ní mohl dostat dalším prstem.
„Tak co s tím uděláme?” zvědavě jsem se zeptal.
„Hned ráno půjdeme nějaké vybrat!” Povalila mě a nasedla na znovu tvrdého čuráka.
-----------

Ráno mě budilo nějaké něžné hlazení a kouření čuráka. Otevřel jsem oči a uviděl rozesmátý obličej Růženky.
„Vstávej!Půjdeme koupit ty šperky! Už se nemůžu dočkat, až je tam budu mít,”nemohla se dočkat. Přirazil jsem si její hlavu na čuráka, abych jí umlčel a vzápětí jsem jí nakrmil semenem.
„Hmmmm!”olízla se a vysávala i tu poslední kapku. „Tak už pojď!” odtrhla se a vyskočila z postele. Než jsem udělal snídani, byla oblečená a netrpělivě čekala, až konečně půjdeme.

„Tyhle by se mi líbily na bradavky,” ukázal jsem na šperk ve tvaru květu, jehož středem procházela tyčinka na upevnění. Přitiskla se ke mně a cítil jsem, jak se zachvěla. „A tohle na kundičku!” ukázal jsem na dva silné kroužky, spojené řetízkem, uprostřed něhož byl krásný přívěšek. Dělala, jako když si ho chce pořádně prohlédnout a třela se o mne kundou.
„Ano, ty nám dejte!” řekl jsem prodavačce a pak jsme vyrazili k domovu.

„A kde mi je nasadí?” nedočkavě se ptala, sotva jsem vyšli z obchodu.
„Já ti je tam zavěsím osobně,” objal jsem jí. Vešli jsme do vrátek a ona netrpělivě spěchala k domu.
„Tak jak to uděláme?” Než jsem stačil zavřít dveře, už přede mnou stála nahá.
„Jdi se pečlivě umýt!” poslal jsem jí do koupelny. Vytáhnul jsem z komory gynekologický stolek, který jsem Karlovi kdysi vyrobil, ale Růženka o něm nevěděla, protože se nezúčastňovala sexuálních orgií, co Karel občas pořádal.

„Lehni si sem!” řekl jsem, když vyšla z koupelny. Zachvěla se a po celém těle jí naskočila husí kůže. Ale položila se na plochu stolku a dala nohy do držáků.
„A nebude to bolet?” chvějícím hlasem se ptala.
„Bude! Proto tě připoutávám!” pevně jsem jí utáhnul řemen přes hrudník, když už měla připoutané ruce i nohy.„Co to děláš?” ustrašeně vykřikla, když jsem jí zaváděl cévku.„Aby ses bolestí nepočůrala!” připojil jsem k cévce hadičku a políbil jí na krásně hladkou kundičku.
„A co když budu hrozně křičet?” ještě z ní vypadlo, když jsem chtěl začít.
„Tak dobře! Ještě ti zalepím pusu!” odtrhnul jsem kus pásky a než stačila říct něco dalšího, přelepil jsem jí rty.
„H…hh!”, zase chtěla něco říct.
„Pšššš!” pohladil jsem jí po tváři, přizvednul hadičku na cévce a opatrně jí zasunul čuráka do kundy. Otřel jsem jí bradavky desinfekcí a natáhnul pinzetou.
Připrav se! Teď to bude dost bolet!” vzal jsem do ruky jehlu a začal jí zabodávat do natažené bradavky.
„Huuu …uuuuu!” vykřikla a prudce mi sevřela čuráka.
„Teď už musíš vydržet!” přitiskl jsem se jí víc mezi nohy a pokračoval v propichování bradavky. Jehla pomalu pronikala bradavkou. Růženka se několikrát zazmítala a cítil jsem, jak mě svírá a hadičkou protéká její horká moč. Konečně špička jehly vykoukla na druhé straně bradavky. „Že to nebylo tak strašné?” otřel jsem jí zpocené čelo a slzičky z očí. „Tak teď zavěsíme ten šperk,” uštípnul jsem jehlu těsně u bradavky.

Vyndal jsem tyčku a nasadil jí „květ“ na bradavku. Její bradavka se tam krásně vyjímala, jako semeník toho květu. Připravil jsem si tyčinku a znovu jí natáhnul bradavku. Tyčinkou jsem vytlačil zbytek jehly a zajistil jí ve šperku. Znovu jsem jí otřel pot a slzy.
„Chceš si odpočinout?”,zeptal jsem se,ale ona prudce zavrtěla hlavou. Vzal jsem tedy druhou jehlu a za chvilku měla ten nádherný šperk i na druhé bradavce. Slízal jsem těch několik kapek krve, co jí vytekly a políbil jí.
„To je krásné!” podíval jsem se na šperky, plné barevných třpytivých kamínků, uprostřed nichž vystupovaly bradavky jako semeníky. Stočila oči dolů, tak jsem jí přizvedl hlavu, aby si to také mohla prohlédnout. Šťastně se usmála a oddechla si.
„Teď ještě tohle,” zamával jsem jí před očima řetízkem, na jehož koncích byly kroužky. „Budeme pokračovat?” zeptal jsem se. Mírně se jí orosilo čelo, ale kývla.
„Hu…uuu!” protestovala, když jsem vytáhl čuráka z kundy.
„To jinak nejde!” sklonil jsem se a políbil jí na křečovitě staženou kundu. Vzal jsem další jehlu natáhnul jí pysk a „Pích!” jehla projela, než si to stačila uvědomit.
Húúú!” vykřikla, když jí teprve teď o tom došel signál do mozku. Ale to už měla propíchnutý i druhý pysk. Opatrně jsem zavedl oba kroužky a uzavřel je.

„To je nádhera!” slízával jsem kapky krve, co se jí draly kolem kroužků a potom jsem se jí přisál k poštěváčku.
Huu… huu… huu!” začala křičet a mlátila hlavou na všechny strany.
„Chceš ho tam?” odtrhnul jsem se od kousku masa, který umí takové zázraky.
Huu.. huu!” křičela a kývala hlavou.
„Tak ti nejdřív vyndám cévku!” znovu jsem se sklonil a odpojil hadičku od cévky.

Vzal jsem její konec do úst a začal jí nafukovat močový měchýř. „Húúúúúú…húúúúúú! křičela a, jak mi potom řekla, byla překvapena tím novým pocitem. Vyškubnul jsem cévku, podržel zavěšený řetízek a vrazil do ní čuráka.
“Uhuhuhu!” cosi chtěla vyjádřit. Asi to, že se nemohla ani pohnout, nebo to, že jí při každém přírazu uniklo trochu vzduchu z močáku, což vypadalo jako prdění. Asi to bylo ono, protože trochu zrudla a svírala svaly pánevního dna, aby zamezila dalším zvukům.

„To je tak krásné!” pomalu jsem jí protahoval sevřenou kundu a vychutnával si ty zvuky, které mě lechtaly na čuráku.
„Huhuh!” zase něco chtěla. „Mám ti to sundat z pusy?” zeptal jsem se.
„Huu… úúúúú!” kývala hlavou. Vzal jsem za pásku a trhnul.„Áááúúú!” vykřikla, ale já se jí hned přisál ke rtům. „Nééé! To moc bolí! Vraž mi ho do zadečku!” prosila, když jsem se od ní odtrhnul. „A odvaž mě!” byla nespokojená s tím, že nemůže být aktivní.
„To ještě počká!” nechtěl jsem jí vyhovět, abych jí o to víc mohl vzrušovat.
„Áááá… úúúú..... néééé!” vydávala nesrozumitelné zvuky, ale z kundy jí tekl úplný potok a mazal mi čuráka, kterým jsem jí protahoval kaďák. „Dóóóst! Už dóóóóst!” křičela, když jí tělem proběhla bůhví kolikátá křeč orgasmu. Vytáhnul jsem čuráka a začal jí odpoutávat. Pomohl jsem jí dolů a dovedl jí k zrcadlu, aby se mohla prohlédnout. Šla se široce roztaženýma nohama, držela si prsa a při každém kroku tiše kvílela, ale musela se jít podívat.

„To je opravdu krásné,” natáčela se před zrcadlem na všechny strany, aby si to mohla dobře prohlédnout. Potom jsem jí uložil do postele a ošetřil místa se zavedenými šperky. Vešel jsem do kuchyně, abych udělal něco k obědu a nechal jí odpočívat.
„Aa… úú-ú!” slyšel jsem každou chvíli, když se na posteli pohnula.
„Lež klidně a nesahej si na to pořád!” řekl jsem jí, když jsem nakouknul do ložnice a viděl, jak jí ruce pořád rejdí po zavedených špercích.

„Oběd je hotový!” pomohl jsem jí vstát a vedl jí ke stolu. Pořád se vrtěla, jak jí šperky na kundě pokaždé, když přitiskla nohy k sobě, zabolely. „Sedni si na kraj židle a roztáhni nohy!” poradil jsem jí a byl klid. Jenom, když se dotkla prsů s aplikovanými šperky, tiše zakňučela.

„Pojď se projít!” táhnul jsem jí na zahradu, když jsme dojedli. Byla obehnaná vysokou zdí a sám jsem se zúčastnil několika nudi mejdanů, které tam Karel občas pořádal, ale na kterých Růženka nikdy nebyla.
„Aa…aa..úú!” sykala při každém kroku, i když se mě pevně držela.„Tak si odpočiň” položil jsem jí na lehátko, když jsem viděl, jak jí to bolí. „Pokrč a roztáhni nohy, ať to tam má místo,” poradil jsem jí a sedl si vedle. Ale copak se ten pohled dal vydržet?! Sklonil jsem se jí mezi nohy a opatrně slízával kapky krve, které jí vytekly z propíchnutých pysků.
„Aa..úúú…nééé!” nejprve vykřikla, když se jí kroužky pohnuly, ale potom se jí dech začal zrychlovat, až mě sama přitiskla ke kundě.

Pohrával jsem si s jejím klitorisem a když jí z kundy začaly téct ty dobré šťávičky, neodolal jsem a začal je lízat.
„Ááá…úúú!” kvílela, ale sama nevěděla, zda mě má odstrčit, či ještě více přitisknout. Pomalu jsem jí do kundy zastrkoval prst, až jsem ho v ní měl celý. Zároveň s ním jsem jí druhý zasunoval do konečníku a ona nevěděla, co má dělat.
„Počkej, já si kleknu a zkus mi ho tam dát!” odstrčila mě a obracela se na kolena. Široce roztáhla nohy a vystrčila na mne kundu, na které se houpal řetízek.
„To je tak krásné,” nemohl jsem se nabažit toho pohledu. Jednou rukou jsem jí dráždil poštěváček a druhou jí hladil po zadečku.
„Tak už mi ho tam dej!” kňourala, jako mrouskající se kočka. Zakleknul jsem za ní a roztáhnul jí půlky, jak nejvíc to šlo. „Úúú…úúú…úúú!” kvílela, když jsem pomalu zasunoval čuráka, ale držela, dokud jsem v ní nebyl až po koule.
„Néééééé!” vykřikla, když jsem se prudčeji pohnul a zahoupal se jí řetízek na kroužcích v pyskách. Pohyboval jsem se co nejpomaleji, aby jí to nepůsobilo bolest a ona začala blahem příst. Sama si sáhla mezi nohy a začala si rajcovat frajtra.
„Áááá…úúúú!” občas vykřikla, když zapomněla a její pohyby byly moc razantní. Ale po chvíli se stejně rozkřičela v orgasmu.„Áá­áááúúúú!” zavyla a vrazila si ruku mezi nohy, aby si podržela šperky na pyskách, když se ke mně přirazila.

Vytáhnul jsem čuráka z té bažiny a vrazil jí ho do zadku.
„Úúú… úúúú!” znovu zahučela, ale přirazila se ke mně co nejvíc a zakroutila zadkem, abych se do ní dostal co nejhlouběji. Vždy, když jsem přirazil, tak zaúpěla, jak se jí pohnula prsa s čerstvě zavedenými šperky a kroužky se řetízkem na kundě. Už jsem to nevydržel a čurák vyplivnul svou dávku do jejích střev. Zakvílela a sevřela mi ho, jakoby chtěla vymačkat i tu poslední spermii.
Asi očekávala, že jí znovu naplním střeva močí, ale když jsem čuráka vytáhnul, nespokojeně zahučela.
„Musíš počkat, teď mám prázdný močák,” hladil jsem jí po vystrčeném zadečku.
„To nevadí,” otočila se a nechala mé sperma volně vytékat. Přisála se ke mně a rejdila mi jazykem snad až v žaludku. Opatrně jsem jí hladil po kundičce a ona znovu začala vzdychat.
„Jdeme se projít!”, chytil jsem jí za ruku a pomohl jí vstát.
Podepřela si rukama prsy, aby se jí neotřásaly, ale to se jí zase houpal řetízek na kundě.
„Néé, už nééé!” nevěděla co dřív, ale já jí táhnul stále dál.

Dovedl jsem jí do domu a položil na gynekologické lůžko, kterému jsme důvěrně říkali mrdadlo.
„Počkej, musím ti to ošetřit!”
Pevně jsem jí připoutal, když se pořád snažila slézt.
„Áááúú!” kvílela, když jsem jí ošetřoval jednotlivé ranky.
„Zůstaneš tady, než udělám večeři!”rezolutně jsem prohlásil, když chtěla odvázat. Ještě chvíli jsem slyšel její poknikávání, ale za chvíli tam bylo podezřelé ticho. Nakouknul jsem do koupelny a viděl, že spokojeně spí.

V klidu jsem připravil večeři a potom se postavil mezi její široce roztažené nohy. Vychutnával jsem si pohled na šperky na bradavkách i řetízek na malých pyskách. Když jsem se vynadíval, sklonil jsem se a začal jí zlehka olizovat klitoris. Nejprve tiše vzdychala, ale potom se probudila a vykřikla slastí. Chtěla mě přitáhnout blíž k té slintající kundě, ale pouta jí držela pevně.
„Vraž mi ho táááám!” křičela.
Lehce jsem chytil řetízek na pyskách a opatrně ho natahoval. Kunda se jí rozevřela, že jí bylo vidět snad až do dělohy. Přejížděl jsem jí žaludem po té slintající kundě.
„Vraž mi ho tam! Prosííííím!” vzlykala. Smiloval jsem se nad ní a pomalu ho zasunoval. Kunda jí pulzovala, jakoby ho chtěla co nejrychleji vsát. Ruku s řetízkem jsem jí opřel o břicho a prudce ho do ní vrazil.
„Ááááááááá!” zařvala a kunda se jí sevřela tak, jako kdyby ho už nikdy nechtěla pustit.

Počkal jsem, až se uvolní a potom jí začal prudce mrdat.
„Áááá … ááá......ááááá!” řvala a z kundy jí teklo jak z vodovodu.
„Áá…áá!” také jsem zařval a naplnil jí kundu až po okraj. Cítil jsem, jak mi to začíná prosakovat kolem čuráka, tak jsem ho rychle vytáhnul a přisál se jí ke kundě, aby ani kapka nepřišla nazmar.
„Áááá…ééééé úúúú…óóó!” křičela a kdyby nebyla tak pevně připoutaná, tak by se určitě pokusila nacpat do sebe mou hlavu.

Omočil jsem si dva prsty a pomalu jí je zasunoval do kaďáku.
„Á…é.....ú…!” ječela, až jí přeskakoval hlas a snažila se mi ty prs-ty rozmačkat. Začal jsem jí těmi prsty roztahovat konečník. „Vraž mi ho tááááám! Dělej, ty zvířeéééé!” řvala, až se okna třásla. Na stolku stála PET lahev s vodou, tak jsem vytrhnul prsty a místo nich tam vrazil hrdlo lahve. Asi si ani neuvědomila, že to není čurák, protože sevřela konečník, až se hrdlo trochu zmáčklo. Několikrát jsem lahví zahýbal, až jsem viděl, že dosáhla orgasmu.
Zmáčknul jsem lahev a když se jí do střev vřítila voda, ztratila vědomí. Zmáčknul jsem lahev ještě víc, abych jí střeva řádně natlakoval. Čurák se mi zase zvědavě zvednul, tak jsem hrdlo lahve vytrhnul a tu díru ucpal čurákem. Svěrač konečníku jí pracoval tak, že to vypadalo, jako když mi chce čuráka co nejrychleji rozžvýkat. Roztáhnul jsem jí půlky, abych ho zarazil co nejhlouběji a dokonale jí zašpuntoval. Ale člověk míní…

I když jsem se k ní ze všech sil tisknul, tlak ve střevech se zvyšoval tak, že mi se voda začala drát kolem čuráka, až mi ho nakonec vyrazila. Snažil jsem se ten proud zastavit, ale bez úspěchu. I Růženka ze všech sil konečník svírala, ale mělo to stejný význam, jako kdyby chtěla ucpat požární hydrant rohlíkem. Ten asi litr vody, který jsem jí natlačil do střev, z ní vystříknul v jednom silném proudu. Ale protože měla střeva prázdná, nezabýval jsem se tím.
Ještě chvíli jsem na ní koukal, na ty krásné šperky na bradavkách, které se třpytily jako ranní rosa, i na ty na kundě, spojené řetízkem, co se jí při každém nádechu krásně zahoupal. Ale můj čurák si také už potřeboval odpočinout. Pomalu jsem jí odpoutával a pomohl slézt z mrdadla. Vykvikla, když se postavila na nohy, namožené dlouhým a širokým roztažením, ale musela si pohladit kundu.

„Jdeme se projít!” znovu jsem jí táhnul na zahradu. „A nesahej si tam pořád!” musel jsem jí svázat ruce za zády, když nevěděla, zda si má podpírat prsa, nebo držet šperk na kundě.
„Aúú… aúú..!” kvílela při každém kroku, ale po chvíli se přestala kroutit. Pomalu si na šperky zvykala, až šla skoro normálně.
„Ale nesmíš si tam sahat,” přikázal jsem jí, když prosila, abych jí rozvázal ruce, spoutané za zády. Jen, co je měla volné, už si chtěla sahat na prsa i kundu, ale včas jsem jí zarazil. Jenom stěží zabraňovala rukám, aby se nedostávaly k zavěšeným šperkům.

„Půjdeme někam na skleničku,” řekl jsem, když jsem viděl, jak se stěží ovládá.
"Néééé! Ty ses zbláznil! Copak můžu někam jít?!” střečkovala, když jsem jí, přes její odpor, táhnul do domu.
„Oblékni se!”dal jsem jí šaty.
„Nééé! Já nikam nepůjdu!” nechtěla se obléknout.
„Tak půjdeš takhle!”chytil jsem jí za ruku a táhnul ke dveřím.

Viděla, že jde do tuhého, tak na sebe rychle hodila šaty, vklouzla do sandálků a už jsme vycházeli.
„Áá…úú! Pojď pomaleji!” skučela při každém kroku, jak se jí šaty opíraly o čerstvě propíchnuté bradavky a na kundě se jí houpal řetízek. Křečovitě se mě držela a snažila se jít tak, aby se jí šperky co nejméně hýbaly.

Vešli jsme do vinárny a Růženka se snažila vejít tak, aby na ní nebylo nic poznat. Jenom, když usedala, nadskočila, vytřeštila oči a znovu opatrně usedala. Rozhlédla se, zda si toho někdo nevšiml, ale všichni si všímali jenom sebe.
Když zvedala první sklenku vína,málem jí upustila. Chytila se za prs a snažila se ho držet tak, aby jí látka šatů nedráždila propíchnutou bradavku. Třesoucí se rukou přiložila skleničku k ústům a opatrně upila. S přibývajícím množstvím vypitých skleniček se stále více uvolňovala. Když jsme odcházeli, pevně se mě chytila, aby tolik nevrávorala.
„Jééé, já asi upadnu!” smála se a ještě pevněji se mě chytila.

„Mně se chce čůrat!” řekla, když jsme procházeli alejí lip.
„Tak pojď!” přitisknul jsem se k ní zezadu a zvednul jí sukni. Opatrně jsem jí chytil za řetízek na kundě a roztáhnul pysky. „Tak čůrej!” řekl jsem a hned se jí z kundy vyvalil proud moči.
„Úúúúúúúú!” kvílela a já cítil, jak se celá chvěje. Vystrčila kundu co nejvíc dopředu, aby umožnila moči volný průtok.
Ten horký proud by jí v tu chvíli mohl závidět každý muž! Moč stříkala tak daleko, až jsem se divil. A Růženka, jako kdyby si s tím proudem chtěla pohrát, ho několikrát přerušila a znovu ho stříkala do dálky. Měl jsem chuť svléknout se a ten hydrant zašpuntovat.
„Pojď!” táhnul jsem jí, když domočila. Jen co za námi zaklapla vrátka, jako smyslů zbavený jsem se sebe strhal vše, co jsem měl a Růženčiny šaty jsem nedočkavě rozerval. Nic jsem nemusel říkat, sama se ke mně svým horkým tělem přitiskla a snažila se dostat mého tvrdého, rozpáleného čuráka do kundy, odkud jí po nohách stékaly první krůpěje šťáv.

Povalil jsem jí do trávy, přizvednul jí řetízek na kundě a prudce ho do ní vrazil.
„Áááááááá!” kvílela a kramflíčky bot mi zarývala do zad, aby mě k sobě co nejvíc přitiskla. Objala mě tak, až jsem si myslel, že mě chce rozmačkat a kunda mi na čuráku začala tancovat kvapík.
„Úúúúúúúúúú!” křičela mi do úst, k nimž se svými rty přitiskla, aby její jekot nerušil okolí.
„Uhh..huh…hu..!” nevydržel jsem a plnil jí spermatem. Náhle ochabla a zůstala bezvládně ležet. Vylízal jsem ten lahodný mok, co jí vytékal z kundy a odnesl jí do domu. Dal jsem jí do vany a vlezl si k ní, abych z nás smyl tu směsici trávy, hlíny, spermatu, jejích sekretů a bůhví čeho ještě.
„Tys mi dal!” zašeptala unaveně a nechala se donést do postele. Lehnul jsem si k ní a spokojeně jsme spali až do rána, kdy mě něco probudilo. Co asi? Růženka byla přisátá k mému pyji a cumlala ho, jako nějaké lízátko. Zvrhnul jsem jí na záda a vrazil jí ho do píči až po kořen.

„Aúú..úú!” vykvikla, když jsem jí narazil na kroužky, ale přitiskla se ke mně, jako kdyby si chtěla čuráka zarazit snad až do dělohy. Když jsem jí zavadil o šperky v bradavkách, tak také zakňučela, ale nepřestávala se ke mně tisknout. Pářili jsme se jako dvě zvířata, až jsme znaveni odpadli.
Po obědě jsme se vydali na procházku městem a Růženka se nesla jako pávice. Statečně překonávala doznívající bolest v ranách a rozhlížela se po okolojdoucích.

„Kdyby věděl,co mám pod sukní!” nenápadně mi ukázala na jednoho muže. Shodou okolností to byl ten, kterého Růženka odbyla, když jsem nastoupil. „Ten by určitě slintal jako bernardýn!” přitiskla si ruku na ústa, aby nevyprskla smíchem při té představě.
„Dobrý den paní sekretářko, dobrý den pane náměstku!” ozvalo se dvojhlasně, když jsme míjeli dvě mladé ženy.
„Ty jsou z expedice!” informovala mě Růženka. „A určitě by také chtěly to, co mám já!” dodala.
„Tak si na to někdy vzpomeň!” zasmál jsem se a pokračovali jsme v procházce.
„Prosím tě, zastav se na chvilku!” nenápadně si přitiskla ruku na kundu a snažila se vydýchat orgasmus, který jí překvapil. „Prosím tě, omrdej mě!” kňučela, když zvládla orgasmus.
„Ne! Ty ses zbláznil! Tady ne!” vykřikla a rychle odstrčila mou ruku, která jí chtěla zvednout sukni.
„Tak nejdřív chceš, abych tě omrdal a potom mě odstrkuješ!” záměrně jsem jí dusil.„Pojď!”
Neodpověděla, jenom mě chytila za ruku a táhla do divoké části parku, kde jsme už několikrát mrdali. Když usoudila, že jsme dost daleko, náhle se zastavila, předklonila se a zvednula sukni.
Mezi široce rozkročenýma nohama se na mne vesele šklebila rozevřená kunda, z níž jí vyvěralo množství sekretů, které jí stékaly po nohách.
„Dělej!” nedočkavě vykřikla a zatápala rukama dozadu, aby si mě přitáhla.

Sundal jsem si šortky a protože jsem pod nimi nic neměl, prudce jsem svého tvrdého čuráka zabořil do té bažiny. Chytil jsem jí za boky a pilně jí protahoval mokrou kundu, kde to tak krásně mlaskalo.
„Úúúú…úúú…!” nacpala si jednu ruku do pusy, aby nevzbouřila celé okolí. Kunda se jí rytmicky svírala, až to vypadalo, že mi chce čuráka zkonzumovat. Počkal jsem, až odezní orgasmus a vrazil jí ho do kaďáku.
„Úúú úúúú!” stále s rukou v puse, zakňučela a ještě víc se ke mně přitiskla.
Pojď!” vzal jsem šortky, co zůstaly viset na větévce, navlékl si je na jednu ruku a tlačil jí před sebou.
„Úúú… úúú…!” kvílela, když jí přepadl snad nekončící orgasmus. Pytel mi při každém kroku plesknul o promáčenou kundu, ozdobenou řetízky a to jí hnalo od orgasmu k orgasmu.

Také mně tekly po nohách její sekrety a čvachtaly mi v sandálech. K potůčku, kde jsem plánoval umytí, to bylo jenom pár kroků, ale už jsem jí sotva držel. Jen jsem jí pustil, zhroutila se na zem a vypadalo to, že ztratila vědomí. Z kundy jí vytékaly její šťávy a mísily se s mým spermatem, vytékajícím z ještě rozevřeného konečníku. Tato směs se pomalu vsakovala do jemné travičky na břehu potůčku.

Svlékl jsem i tričko a v sandálech, které také potřebovaly umýt, jsem vstoupil do potůčku. Voda krásně chladila mé tělo, rozpálené vášnivým mrdem a zároveň smývala vše, co na mně ulpělo. Také Růženka se začala probírat. Sundala si šaty a také vstoupila do potůčku. Vzájemně jsme se omývali a chladili rozpálená těla.
Růženka si dřepla na bobek, aby si z kundy i konečníku vymyla vše, co z ní ještě vytékalo. Čurák se mi při tom pohledu začal topořit, tak sem ho dal Růžence před obličej.
„Néééé!” vykřikla, když zvedla hlavu a měla ho přímo před její šikovnou pusinkou.„Nech mě odpočinout!” vyskočila z potůčku a poskakovala po té hebké travičce.

Šperky na bradavkách i kundích pyskách se jí tak nádherně pohupovaly, že jsem také vylezl a povalil jí do trávy.
„Nééé, už né-éé!” kvílela, když jsem se jí přisál ke klitorisu a začal ho jemně sát a žužlat. Kunda jí znovu začala slintat, až si opět musela vrazil pěst do pusy. Poskočil jsem, abych jí zarazil čuráka do rozšklebené kundy a přisál se jí k ústům. Zváleli jsme notný kus té hebké loučky, než jsme nasytili svou touhu po sexu. "Nééé, už opravdu dost!” odstrčila mou ruku, kterou jsem si pohrával s řetízkem, spojujícím jí pysky, když jsme znaveně leželi vedle sebe. Zvedla se a vstoupila do potůčku. Vymývala si z kundy moje semeno, které voda odnášela v dál.
----------
„Já bych to chtěla zkusit s těmi dívkami z expedice!” přivinula se ke mně před víkendem, když jsme spolu po obědě leželi v kanceláři na gauči.
„A co ti v tom brání? Stačí zvednout telefon a zavolat si je sem!” odpověděl jsem. Snad jsem ještě nedořekl, vyskočila, zvedla sluchátko a řekla do něj, že se ty dvě dívky mají okamžitě dostavit k panu náměstkovi.
Netrvalo dlouho a ozvalo se zaklepání na dveře.
„Pojďte dál!” komisním hlasem řekla Růženka a obě rozpačité dívky vstoupily
„Pane náměstku, to je Věra a tohle Adéla,” představila mi je Růženka.
„Vy jste nás minulý víkend potkaly!, postavil jsem se před ně. „A tady slečna sekretářka si všimla, jak se usmíváte!” vybafnul jsem na ně. Zrudly a zachvěly se strachem. „Prý by se vám líbilo tohle!” znenadání jsem zezadu přistoupil k Růžence a zvednul jí sukni.

„Nééé!” vykvikla, ale držel jsem jí pevně. Obě ženy při tom pohledu zrudly ještě více, až jsem měl obavy, aby od nich něco nechytlo.
„Zamkni!” řekl jsem Růžence.
„A vy se svlékněte!” znovu jsem houknul na ženy. Jak hypnotizované začaly svlékat montérky i spodní prádlo. Když svlékly podprsenky, zahoupala se jim středně velká, ale pevná prsa. Pod nimi se leskly krásně hladké kundy.
„Sedněte si sem a pořádně roztáhněte nohy!” poručil jsem jim, než se stačily vzpamatovat. „A kolena pořádně nahoru,” ještě jsem přidal, abych plně využil jejich překvapení. Beze slova poslechly a ty krásně holé kundy se jim rozevřely jako hladové tlamičky.
„To bude krásné!” natáhnul jsem obě ruce a do každé kundy jsem vrazil prst jedné ruky.

Ženy jenom stěží potlačily výkřik, ale když jsem jim začal hýbat prsty v kundě, začaly se chvět a kundy jim začaly slintat.
„Né-é, pane náměstku néé!” zakvílela černovlasá, když jsem rozepnul kalhoty a nechal je klesnout k zemi. Čurák vystřelil, jako kdyby se nemohl dočkat. Veškeré protesty jim zamrzly v hrdlech a oči se jim vpily do mého čuráka.
„Pojď!” chytil jsem černovlásku za ruku a táhnul jí na gauč. Nechala se táhnout jak ovce na porážku. Posadil jsem jí na gauč a dal jí čuráka před ústa. Otevřela pusu a poslušně mi ho začala cumlat. Kouření se tomu nedalo říkat, protože to neuměla. Ale to se ještě naučí!
„U…uu…uu!” zakuckala se a odstrčila mě, když jsem jí ho nečekaně vrazil do krku. Porazil jsem jí na záda a skočil na ní. Zvednul jsem jí nohy tak, že měla kolena až u hlavy a vrazil jí tvrdého čuráka do rozšklebené kundy, jen to mlasklo. „Néééé!” vykřikla, když jí můj čurák zalechtal na děloze. Ale potom, jakoby se probrala, obejmula mě a začala zuřivě přirážet.
Patami mě kopala do zad, jako kdyby mě chtěla zarazit co nejhlouběji.
„Ááááááá!” náhle vykřikla a zvadla.

Zvednul jsem se a z upatlaného čuráka mi odkapávaly její sekrety.
„Pojď sem!” otočil jsem se na druhou ženu. Položila se na druhou stranu gauče a roztáhla nohy, jak nejvíc uměla. Nezdržoval jsem se a také ho do ní vrazil až po koule. Růženka se závistivě dívala, jak jí mrdám, ale neodvážila se nic říct. Nohy ženy jsem měl na ramenou a tak jsem ho nenadále vytáhnul z její kundy a vrazil jí ho do kadidla.
Vykřikla a chtěla se bránit, ale držel jsem jí pevně a bezohled-ně jí mrdal, dokud jsem jí nenaplnil střeva spermatem.
„Aa…aa… úú!” kvílela, když jsem ho vytáhnul a držela se za zadek. Vytékalo jí odtud moje sperma, smíšené s několika kapičkami krve z natrženého konečníku a rozlévalo se po kůži sedačky. Černovláska, která se probrala a sledovala náš mrd, zvědavě do té loužičky namočila prst a olízla ho.
„Tady máš čerstvé!” přistrčil jsem jí čuráka, co se opět začínal zvedat, před pusu. „Polkni ho!” chytil jsem jí za vlasy a vrazil do pusy, kterou bolestí otevřela.
"U..uu..uu!” zahučela, když jí můj čurák zase zajel až do krku.
„Jděte se vykoupat!” poručil jsem jim, když jsem vystříknul do krku černovlásky, která už nedostatkem vzduchu ztrácela vědomí. Potácely se do koupelny a potom odtud začala šumět voda.
„Pane náměstku, prosím, už nás nechte!” řekla černovláska, jako kdyby byla mluvčí, když jsem za nimi vstoupil do sprchy.
„Říkaly jste, že se vám líbí piercing! Tak vám něco zavěsím!” utnul jsem jejich protesty. „Tak utřít a lehni si sem!” poručil jsem černovlásce Evě a ukázal na gynekologické lůžko. Nejprve se zachvěla a chtěla něco říct, ale potom si poslušně lehnula a sama dala nohy do držáků. „Nekoukej a upoutávej jí!” poručil jsem Adéle a pevně utahoval řemeny, které Evu poutaly k lůžku. Adéla se vzpamatovala a utahovala řemeny na druhé straně lůžka, až Eva byla pevně upoutaná.
„Néé..éé..éé!” tiše skučela, když si uvědomila, co s ní budu dělat.
„Pích..pích,” vzal jsem jehlu a prudce jí probodnul hroty obou malých pysků. Chvíli trvalo, než jí signál bolesti dorazil k mozku. Potom vytřeštila oči a vykřikla bolestí. Ale to už jsem jehlu vytahoval a místo ní zaváděl kroužky. Než se stačila vzpamatovat, bylo to hotové.

„Teď ti ho zavěsím do klitorisu!”, řekl jsem jí a než se stačila vzpamatovat, natáhnul jsem ho a zabodnul jehlu.
„Áááááá…úúúúú …ííííííí!” zaječela a ze všech sil se snažila pouta přetrhat. Ale neměla šanci. Jehla dál pomalu pronikala klitorisem, až mi ruku zkropil horký proud její moči.
„To je nádhera,” dokončil jsem propíchnutí a zaváděl kroužek. Připadalo mi, že neví, zda má křičet bolestí, nebo rozkoší z orgasmu, který jí lomcoval celým tělem.
„Á ….áá…!” vydechla a ztratila vědomí. Z kundy jí teklo jako z vodovodu a tělem procházely poslední záchvěvy orgasmu.

Vrazil jsem jí čuráka do té slintající kundy a natáhnul bradavku. Snad si to ani neuvědomila a měla v ní zavedený další kroužek.
„Ááá…ááá!” zakňučela, když jsem jí propíchával druhou a zaváděl kroužek.
"Hotovo!” vytáhnul jsem čuráka z kundy a vrazil jí ho do kadidla. Protože to bylo krásně promazané sekrety, tekoucími jí z kundy, zajel tam jak po másle. Nevydržel jsem ten těsný průnik a naplnil jí střeva svým spermatem.

„A teď ty!” otočil jsem se k Adéle, když jsem Evu uložil, aby si odpočinula.
„Nééé!” kvílela Adéla a chtěla se bránit. Ale položil jsem jí na lůžko a pevně upoutal. Vrazil jsem jí čuráka do pulzující kundy a začal propíchávat bradavky.
„Ááá…íííííí…úúúúú!” ječela a kundou se mi snažila uštípnout čuráka. Ještě, že jsem byl uspokojený, jinak bych vystříknul jak studentík. Protlačil jsem jehlu bradavkou a zavedl kroužek.
Adéla při tom ječela, ale mne to nijak nerušilo a tak jsem pokračoval i druhou bradavkou. Její kunda mi na čuráku tancovala kvapík a tak jsem se pomalu dostával do stavu, kdy jsem se jenom z posledních sil držel, abych jí nenaplnil semenem. Vytrhnul jsem čuráka z cukající se kundy a propíchnul druhou bradavku. I přes její jekot jsem zavedl kroužek a vyčkávavě se na ní podíval.

„Tak kam ho teď chceš? Do pysků nebo klitorisu?” zeptal jsem se. Asi to ani nevnímala, protože její jekot neustával. Tak jsem opustil tu horkou díru, natáhnul jí frajtra a prudce ho probodnul.
„Úúúúú…ááááá!” zaječela a ztratila vědomí. Zavedl jsem kroužek a natáhnul jí malý pysk. Vzal jsem jehlu a pomalu na ní tlačil,až pronikla pyskem. Adéla jenom tiše zakvílela, ale neprobrala se.Zavedl jsem kroužek a propíchnul jí i druhý pysk. Adéla se stále neprobírala, tak jsem i do něj zavedl kroužek, nechal jí upoutanou a šel si dát pivo.

Než jsem ho stačil vypít, ozvalo se nějaké kvílení, tak jsem se šel podívat. Adéla se probrala a snažila se vstát. Odpoutal jsem jí a vedl k zrcadlu, aby se na sebe mohla podívat. Při každém kroku sice kvílela bolestí, ale před zrcadlem se nakrucovala, aby se prohlédla ze všech stran. Dovedl jsem jí do postele, kde si lehnula vedle Evy a vysílením usnula.
Když jsem na ta dvě krásně ozdobená těla koukal, mezi nohama se mi začínalo cosi dít.
„Pojď!” chytil jsem Růženku a táhnul jí k mrdadlu. Položil jsem jí tam a pevně utáhnul všechny řemeny, aby se nemohla ani pohnout. Vrazil jsem čuráka do kundy, která se na mne vesele šklebila.
„Áááá…ííííí!” za chvíli se celým domem rozléhalo Růženčino ječení. To vzbudilo i Evu a Adélu. Vyhrabaly se z postele a s bolestným vzdycháním se přišly podívat, co se to děje. Když viděly, jak mrdadlo sténá pod mými nárazy, ruce jim mimoděk sjely mezi nohy. Ale hned je s kviknutím vytáhly a jenom se dívaly, jak vytahuji čuráka až na samý krajíček Růženčiny kundy a prudce ho vrážím dovnitř.
„Ááááááá!” zařval jsem také, vší silou se k Růžence přitisknul a pumpoval do ní obsah mých koulí. „Vylízej jí to!” vytáhnul jsem uvadajícího čuráka, chytil zvědavě koukající Adélu a přitisknul jí obličej k Růženčině kundě. Nezbývalo jí nic jiného, než lízat…

Bob z Brd © 2010

Líbí se povídka?